مکانیک

برق

عمران

کامپیوتر و فناوری اطلاعات IT

مواد و متالوژی

علوم اجتماعی

حسابداری

اقتصاد

روانشناسی

مدیریت

حقوق


مديريت اسلامي ، ۲۵ صفحه ورد

مديريت اسلامي ، ۲۵ صفحه ورد

,

مديريت اسلامي ، ۲۵ صفحه ورد

مفهوم و تعريف مديريت اسلامي

مديريت اسلامي ، يعني اگر بخش از «مديريت» و فرآيند آن كه هستند بر ويح الهي و منابع اسلامي باشد كه وجه تمايز آن با ديگر مديريت ها را مي توان در مواذد ذيل دانست:

  1. مبتني بر وحي الهي است.
  2. در آن از استثمار و استعمار و يا بهره كشي انسان از انسان خبري نيست.
  3. مبتني بر ارزشهاي متعالي ، مطلق و ثابتي است.
  4. بر پايه تعالي ، كرامت و شرافت انساني استوار است.

بطور كلي مهمترين ارتباطي كه ميان علوم (بويژه علوم كاربردي) و اديان (بويژه اسلام) وجود دارد و طبعاً در مورد مديريت هم صدق مي كند ، رابطه جهان بيني اسلامي و رابطه نظام ارزشي اسلام با علوم انساني است كه رابطه اول از راه تأثير نظريات اسلامي پيرامون هستي شناسي و انسان شناسي بعنوان اصول موضوعه در علوم انساني و از جمله مديريت تجلي مي كند و رابطه دوم از راه تأثير ارزشهاي اسلامي در تعيين اهداف و خط مشي ها و روشهاي علمي ظاهر مي شود([1])

سرچشمه مشروعيت مديريت اسلامي:

مديريت ارتباط تنگاتنگي با جهان بيني اسلامي دارد و براساس توحيد ، مجموعه جهان هستي يك واحد بيش نيست كه از سوي خداي واحد به وجود آمده.

واژه «رَب » كه ما انسانها روزي ده مرتبه به كار مي بريم به معني «سرپرست» مدير و مدبر هست ؛ براساس اين تفكر ، تمام مديريتها به «مديريت خداوند» باز مي گردد و شاخه هايي از آن هستند، همانطوري كه تمام مالكيتها از او سرچشمه مي گيرد و مالك تمام هستي اوست . به ما آزادي ، اراده ، لياقت ، مالكيت و مديريت در محيط زندگي خودمان بخشيده است، او ما را به عنوان نماينده و جانشين (خليفه ا ) در زمين برگزيده و شايستگي هاي لازم را براي اين «نمايندگي» به ما عنايت فرموده است.

وظايف مديريت (فرايند مديريت )

امروزه يكي از مهمترين فعاليتهاي زندگي اجتماعي انسان «مديريت» است ، در زمان حاضر تنها به كمك اين فعاليت «مديريت» است كه مأموريتها و اهداف سازمانهاي اجتماعي با توجه به امكانات و منابعي كه در اختيار هست تحقق مي يابد، زيرا به بهترين وجه ممكن از منابع و امكانات موجود بهره برداري شده و توانايي و استعداد انسانها را فعاليت مي بخشد.


[1]- برگرفته از مقاله مصباح يزدي با اندكي تلخيص از كتاب «نگرش بر مديريت در اسلام»


خرید و دانلود | 1,500 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت

لينک محصول

,عمومی
,;+ نوشته شده در  چهارشنبه 1 دی 1395ساعت 12:51  توسط admin 

صفحه قبل 1 صفحه بعد